درباره

در كشورهاي پيشرو در ضمينه اينترنت اشياء 50 درصد توسعه دهندگان موبايل بر روي پروژه هاي IoT در كنار ساير پروژه هاي روتين خود كار مي كنند. برنامه نويساني كه بر روي IoT كار مي كنند در 5 سال آينده 5 برابر خواهد شد. در اين وب سايت به توسعه دهندگان نرم افزار و سخت افزار اينترنت اشياء راه حل هايي جهت انتخاب سريعتر مسير و نمونه سازي اوليه ارائه مي شود.